Skip to main content

Politica de confidențialitate

În cele ce urmează, am dori să vă informăm despre tipurile de date prelucrate de SIXT și despre scopurile procesării acestor date. De asemenea, am dori să vă informăm despre aspecte legale importante ale protecției datelor, cum ar fi drepturile dumneavoastră.

A: Operator de date

Partea responsabilă cu prelucrarea datelor dumneavoastră (operatorul) este New Kopel Romania S.R.L. (denumită în continuare SIXT GROUP ROMANIA).

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, vă rugăm să adresați întrebarea la următoarea adresă de e-mail: gdpr@sixt.ro

B: Categorii de date cu caracter personal

Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi prelucrate de noi în legătură cu serviciile noastre:

 • Date de referință: Acestea includ, de exemplu, numele, prenumele, adresa (adresa privată și / sau de afaceri) unei persoane, data nașterii.
 • Date de comunicare: Acestea includ, de exemplu, numărul de telefon al unei persoane, adresa de e-mail (adresa privată și / sau de afaceri), dacă este cazul, precum și conținutul comunicațiilor (de exemplu, e-mailuri, scrisori, faxuri).
 • Date despre contract: Acestea includ, de exemplu, informațiile de închiriere (categoria vehiculului, datele de preluare și retur, ramura de preluare și retur, extras / servicii rezervate), numărul contractului de închiriere, numărul rezervării, datele permisului de conducere, fotografia permisului de conducere, plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului pe care l-ați închiriat și informații despre loialitatea clienților și programele partenerului.
 • Date financiare, cum ar fi datele cărților de credit.
 • Informații voluntare: sunt informații pe care ni le furnizați în mod voluntar, fără ca noi să le avem solicitate în mod explicit și includ informații precum preferințele dumneavoastră cu privire la echipamentul și categoria vehiculului.
 • Categorii de date speciale: În caz de accident, avarie a vehiculului sau incidente similare, prelucrăm date referitoare la cursul respectiv al evenimentelor și la daunele suferite. Aceste date pot fi furnizate de clienți, pasageri sau părți vătămate. Datele prelucrate în astfel de circumstanțe pot include date referitoare la sănătate, cum ar fi date despre leziuni, niveluri de alcool din sânge, conducere sub influența substanțelor narcotice și altele asemenea.
 • Date ale terților: dacă, în sfera de închiriere a vehiculului dumneavoastră, ne-ați furnizat date cu caracter personal ale unor terți (de exemplu, membri ai familiei, alți șoferi, pasageri), atunci vom prelucra aceste date.
 • Date despre locație: Datele de locație sunt date pe care le putem prelucra atunci când un vehicul este echipat cu telematică (conform → vehicule conectate).

C: Baza legală pentru prelucrarea datelor la SIXT

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera a) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR): În conformitate cu această prevedere, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este legală și în măsura în care v-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare.

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera b) GDPR: În conformitate cu această prevedere, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este legală dacă această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea dumneavoastră înainte de a încheia un contract (de exemplu, atunci când se face rezervarea vehiculului).

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera c) GDPR: În conformitate cu această prevedere, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este legală dacă această prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus SIXT GROUP ROMANIA.

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR: În conformitate cu această prevedere, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legală dacă această prelucrare este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator, adică SIXT GROUP ROMANIA sau de către o terță parte, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt suprasolicitate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, adică chiar dumneavoastră.

Articolul 9 alineatul (2) litera f) GDPR: În conformitate cu această prevedere, anumite categorii speciale de date cu caracter personal pot fi prelucrate dacă această prelucrare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Aceste categorii speciale de date cu caracter personal includ datele de sănătate ale persoanelor vizate.

D: Scopurile procesării datelor la SIXT

1. Rezervarea și închirierea vehiculelor

Scopurile procesării datelor

Vă prelucrăm datele de bază, datele de comunicare, datele contractului, datele financiare și orice date pe care le-ați furnizat în mod voluntar, în scopul implementării rezervărilor și facilitării încheierii și executării contractului dvs. de închiriere.

Mai mult, folosim datele de bază, datele de comunicare și datele contractuale în scopul relațiilor cu clienții, de exemplu pentru a gestiona orice reclamații sau modificări de rezervare despre care ne contactați.

Dacă vă rezervați vehiculul prin intermediul agențiilor de turism, agenții de turism online sau alți agenți, atunci datele dvs. de bază, datele de comunicare, informațiile de închiriere și, dacă este cazul, informațiile financiare, ne vor fi transferate de către partenerii noștri.

De asemenea, folosim datele dumneavoastră de bază și datele contractului în scopul decontării conturilor (de exemplu, comisioane și procesare de vânzări) cu, de exemplu, agenții de turism, alte agenții, parteneri de franciză și parteneri de cooperare. Pentru a putea îndeplini solicitarea dumneavoastră de rezervare, vă transferăm datele către companiile partenere în cazul în care nu avem disponibil vehiculul sau tipul de vehicul disponibil.

De asemenea, suntem obligați din punct de vedere legal - în scopul prevenirii și investigării infracțiunilor - de a compara datele de comandant și de comunicare cu listele oficiale ale făptuitorilor furnizate de noi. Astfel de comparații servesc, de asemenea, la prevenirea pericolelor și la facilitarea urmăririi penale de către autoritățile statului.

În plus, utilizăm datele dvs. pentru securitatea dvs. și a noastră, de exemplu pentru a evita implicitele de plată și pentru a preveni infracțiunile de proprietate (în special frauda, furtul, delapidarea).

În unele sucursale de închiriere folosim o tehnologie care verifică autenticitatea documentelor de identitate (în special permisul de conducere) și înregistrează datele în mod electronic în loc de mod manual.

Dacă solicitați să plătiți pentru chirie prin factură, atunci vă prelucrăm datele de bază și financiare pentru a vă evalua bonitatea prin obținerea informațiilor corespunzătoare de la agențiile de credit.

Odată ce ambele părți contractante și-au îndeplinit obligațiile din contractul de închiriere, datele dumneavoastră de bază, datele financiare și contractuale vor fi stocate până la expirarea perioadei legale de păstrare.

Baza legală pentru prelucrarea de mai sus

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera b) GDPR se aplică procesării datelor în măsura necesară pentru punerea în aplicare a rezervelor, pentru încheierea și executarea contractelor și în scopul relațiilor cu clienții.

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR se aplică procesării datelor în măsura necesară pentru a stabili conturile față de terți, pentru a ne afirma propriile creanțe și pentru a atenua riscurile și a preveni frauda.

Articolul 6 (1) teza 1 litera c) GDPR se aplică prelucrării datelor în măsura necesară pentru detectarea, prevenirea și investigarea infracțiunilor, examinarea și stocarea datelor privind permisul de șofer și respectarea perioadelor de conservare în conformitate cu legislația comercială și fiscală.

Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză

Interesele noastre legitime în utilizarea datelor dvs. personale pentru îmbunătățirea serviciilor și serviciilor noastre pentru clienți constau în faptul că dorim să vă oferim cele mai bune servicii posibile și să îmbunătățim durabil satisfacția clienților.

În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru a efectua analize pentru a preveni deteriorarea companiei noastre și a vehiculelor noastre, interesele noastre legitime constau în menținerea securității pentru costuri și prevenirea dezavantajelor economice, cum ar fi cele care decurg din neplată sau pierderea vehiculelor noastre.

Categorii de destinatari

În scopurile descrise mai sus (în special pentru informarea partenerului local de închiriere cu privire la o rezervare sau pentru procesarea plăților cu carduri de credit cu compania dvs. de carduri de credit), dezvăluim datele dumneavoastră următorilor destinatari: furnizori de servicii IT, centre de apel, companii de colectare , furnizori de servicii financiare, agenții de credit, companii din grupul SIXT, parteneri de cooperare și agenții și parteneri de franciză.

Ca parte a măsurilor noastre de prevenire a fraudei, transmitem și - în situațiile în care părțile terți au fost sau riscă să fie fraudate - date cu caracter personal către astfel de părți terți care au suferit sau au risc de fraudă.

2. Marketing și publicitate directă

Scopurile procesării datelor

Vă procesăm datele de bază, datele de comunicare și datele contractuale în scopul promovării loialității clienților, implementării programelor de fidelizare a clienților și bonusuri (inclusiv ale noastre și ale partenerilor noștri de cooperare), optimizând ofertele clienților, cercetarea de piață sau opinia publică, precum și deținerea clientului evenimente (consultați și → Evenimente și donații).

Vă puteți opune oricăror prelucrări sau utilizări ale datelor dvs. în scopuri de marketing direct în orice moment. Vă rugăm să trimiteți orice obiecțiuni prin e-mail la: gdpr@sixt.ro
Baza legală pentru prelucrare

Articolul 6 alineatul (1) 1 litera a) GDPR se aplică prelucrării datelor în scopul punerii în aplicare a măsurilor de marketing direct care necesită consimțământul prealabil explicit.

Articolul 6 alineatul (1) 1 litera f) GDPR se aplică procesării datelor în scopul punerii în aplicare a măsurilor de marketing direct care nu necesită consimțământul prealabil explicit și al punerii în aplicare a măsurilor de marketing menționate (→ Scopurile prelucrării datelor).

Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză

Interesele noastre legitime în utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopul punerii în aplicare a măsurilor de marketing direct și a măsurilor de marketing menționate constă în faptul că dorim să vă convingem de serviciile noastre și să promovăm o relație durabilă cu clienții.

Categorii de destinatari

În scopurile descrise mai sus, dezvăluim datele dumneavoastră către furnizori de servicii IT, centre de apel, parteneri de publicitate și furnizori de programe de fidelizare a clienților și bonus.

3. Clienți de afaceri / plată de către părți terțe

Dacă închiriați un vehicul prin intermediul angajatorului, procesăm și datele dvs. în scopurile descrise în această Politică de confidențialitate a datelor. Acest lucru se aplică, de asemenea, mutatis mutandi dacă un terț trebuie să plătească factura.

Categorii de destinatari ai datelor dumneaoastră

Transmitem date cu caracter personal colectate în timpul închirierii (în special sub formă de facturi și contracte de închiriere, eventual și sub formă de declarații lunare, precum și posibile bilete de trafic și rapoarte de accident) către angajatorul dumneavoastră sau terțul care trebuie să plătească factura dumneavoastră.

Baza legală pentru prelucrarea de mai sus

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera b) GDPR se aplică procesării datelor în măsura necesară pentru implementarea rezervărilor, pentru a încheia și a efectua acorduri de închiriere și cadru și în scopuri de relații cu clienții, altfel, se aplică articolul 6 alineatul (1) punctul f) GDPR.

Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză

În ceea ce privește prelucrarea datelor în scopul soluționării contului cu angajatorul sau cu terții sau pentru clarificarea faptelor (în special în cazul accidentelor sau infracțiunilor administrative), interesul nostru legitim este să putem afirma sume de factură și alte revendicări sau pentru a determina partea împotriva căreia se afirmă cererea de daune.

4. Daune, accidente, infracțiuni administrative

Scopurile procesării datelor

Dacă descoperiți daune aduse vehiculelor noastre, dacă dvs. sau o altă persoană provocați / provocați astfel de daune sau dacă dvs. sau o altă persoană sunteți / sunteți implicat într-un accident cu unul dintre vehiculele noastre, atunci vă vom prelucra date principale, date de comunicare, date despre contract, date financiare și, dacă este cazul, date referitoare la sănătate în următoarele scopuri:

 • primirea și procesarea reclamațiilor
 • furnizarea de servicii pentru clienți în cazuri de daune
 • soluționarea creanțelor
 • prelucrarea daunelor rezultate în urma accidentelor (prelucrarea pe baza informațiilor furnizate de dvs. și terți, cum ar fi poliția, chiriașii ulterior, martorii etc.)

Aceasta include prelucrarea categoriilor de date menționate anterior în scopul soluționării creanțelor, de exemplu în privința companiilor de asigurare.

Atunci când vă confruntăm cu daune și accidente, vă procesăm de asemenea datele dvs. de bază, datele de comunicare și datele contractuale pentru furnizarea de servicii de asistență la daune.

De asemenea, vă procesăm datele de bază, datele de comunicare și datele contractuale în scopul îndeplinirii obligațiilor legale (de exemplu, furnizarea de informații autorităților de investigare).

În cazul în care autoritățile competente vă suspectează că ați comis o infracțiune administrativă sau penală cu unul dintre vehiculele noastre, atunci vom prelucra nu numai datele de comandă care vă sunt stocate, ci și datele transmise de noi de către autoritățile competente.

De asemenea, vă prelucrăm datele de bază, datele de comunicare, datele financiare, datele contractului și, dacă este cazul, datele referitoare la sănătate, în scopul confirmării și afirmării oricăror pretenții pe care le putem avea împotriva dvs., de exemplu revendicări rezultate din neplată sau daune cauzate la vehiculele noastre.

Baza legală pentru prelucrare

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera b) GDPR se aplică prelucrării datelor în scopul gestionării reclamațiilor, oferind servicii clienților în cazuri de daune și prelucrând daune rezultate în urma accidentelor.

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera c) GDPR se aplică prelucrării datelor în scopul prelucrării daunelor cauzate de accidente.

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR se aplică prelucrării datelor în scopul soluționării revendicărilor, afirmând orice pretenții pe care le putem avea împotriva dumneavoastră și tratând cererile referitoare la infracțiuni administrative.

Articolul 9 alineatul (2) litera f) GDPR se aplică procesării datelor referitoare la sănătate în scopul stabilirii, exercitării sau apărării revendicărilor legale.

Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză

Interesele noastre legitime în folosirea datelor dvs. personale în scopul soluționării revendicărilor și afirmării oricăror pretenții pe care le-am putea avea împotriva dvs. se află în dorința noastră de a elimina daunele aduse companiei noastre și de a ne asigura că putem oferi clienților noștri vehicule nedeteriorate. De asemenea, suntem obligați, în conformitate cu relațiile noastre contractuale cu terții (de exemplu, companiile de asigurări), să vă prelucrăm datele în vederea soluționării creanțelor. Interesele noastre legitime în acest sens constau în asigurarea fidelității noastre contractuale.

Categorii de destinatari

În scopurile descrise mai sus, dezvăluim datele dvs. către următorii destinatari: autorități publice (autorități de investigare; autorități de reglementare; autorități de poliție), companii colectoare, experți, furnizori de servicii de asistență, avocați și companii de asigurări.

5. Vehicule conectate

Scopuri de prelucrare a datelor

Vehiculele SIXT pot avea așa-numitele funcționalități „vehicul conectat” care ne permit să procesăm date despre locație, precum și informații despre starea vehiculului, cum ar fi blocarea vehiculului, viteza vehiculului, starea senzorilor și activarea sistemelor de siguranță (de exemplu, airbag-uri). Aceste date sunt prelucrate exclusiv pentru a preveni încălcarea drepturilor de proprietate, în cazul în care vehiculul nu este returnat în perioada de închiriere convenită sau este utilizat în afara regiunii convenite contractual (precum și în apropierea frontierei sau în zonele portuare) și pentru a determina, verifica și investiga daunele auto și accidente.

Baza legală pentru prelucrare

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR.

Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză

Interesul nostru legitim de a folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a preveni infracțiunile de proprietate și pentru a determina, verifica și investiga daunele și accidentele auto este de a proteja flota noastră de vehicule și drepturile noastre contractuale și necontractuale.

Categorii de destinatari

Pentru anumite țări și categorii de mașini, suntem parteneri cu furnizorii de servicii de geolocalizare pentru prevenirea infracțiunilor de proprietate.

6. Prelucrarea pe baza prevederilor legale

Scopuri de prelucrare a datelor

Procesăm datele dvs. de bază, datele de comunicare, datele contractului și datele financiare în scopul îndeplinirii obligațiilor legale la care este supus SIXT. Acestea ne impun să prelucrăm datele, de exemplu, pentru a respecta obligațiile de divulgare în fața autorităților și pentru a respecta cerințele de prelucrare prevăzute de dispozițiile legii comerciale și fiscale (de exemplu, perioada de păstrare a documentelor de evidență și evidența contabilă).

Baza legală pentru prelucrare

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera c) GDPR

Categorii de destinatari

Autoritățile pot solicita să le dezvăluim datele dumneavoastră în scopurile descrise mai sus.

7. Îmbunătățirea proceselor și ofertelor noastre

Scopuri de prelucrare a datelor

Procesăm datele dvs. de bază, datele de comunicare și datele contractuale, precum și orice date furnizate în mod voluntar, în scopul optimizării proceselor și ofertelor noastre.

Aceasta implică, de exemplu, elaborarea și evaluarea rapoartelor de închiriere, implementarea planificării capacității de îmbunătățire a procedurilor de alocare a vehiculelor, înființarea unui depozit de date, analizarea și rectificarea surselor de eroare și efectuarea de sondaje de satisfacție a clienților.

Pentru a îmbunătăți calitatea ofertei noastre și a serviciilor noastre pentru clienți, vă procesăm datele de bază și datele contractuale pe baza unui algoritm, pentru a crea, de exemplu, crearea de profiluri și valori de probabilitate în raport cu viitoarele închirieri și pentru ratele de preluare pentru ofertele noastre.

De asemenea, vă procesăm datele de bază, datele de comunicare și datele contractuale în legătură cu colaborarea noastră cu partenerii de franciză, partenerii de cooperare și partenerii de agenție și în scopul optimizării proceselor și ofertelor aferente (vezi → Rezervarea și închirierea vehiculelor).

De asemenea, procesăm datele de adresă provenite de la furnizorii de servicii externi pentru a ne actualiza baza de date de adrese și pentru a ne asigura că datele de bază pe care le utilizăm pentru gestionarea contractelor sunt corecte.

Baza legală pentru prelucrarea de mai sus

Articolul 6 alineatul (1) teza punctul 1 a) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) se aplică în cazul în care este necesar consimțământul pentru punerea în aplicare a măsurilor destinate să optimizeze procesele și ofertele noastre.

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR.

Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză

Interesele noastre legitime în utilizarea datelor dumneavoastră personale pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și serviciilor pentru clienți constau în faptul că dorim să vă oferim cele mai bune servicii posibile și să îmbunătățim durabil satisfacția clienților.

Categorii de destinatari

În scopurile descrise mai sus, dezvăluim datele dumneavoastră următorilor destinatari: furnizori de servicii IT, centre de apel, parteneri de cooperare, parteneri de agenție și parteneri de franciză.

8. Evenimente și donații

Scopuri de prelucrare a datelor

De asemenea, este posibil să prelucrăm datele dvs. de bază și datele de comunicare pentru a vă invita la evenimente ca parte a activității noastre de servicii pentru clienți și loialitate pentru clienți. În plus, putem utiliza datele dumneavoastră de bază și datele de comunicare în scopuri caritabile (de exemplu, pentru a face apel la donații).

Baza legală pentru prelucrarea de mai sus

Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR se aplică procesării datelor în scopul achiziționării de clienți, consolidării relațiilor cu clienții și gestionării clienților de afaceri.

Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză

Interesele noastre legitime în utilizarea datelor dvs. personale pentru serviciile clienților, loialitatea clienților și scopuri caritabile constau în dorința noastră de a oferi, pe de o parte, cele mai bune servicii posibile și de a ridica durabil satisfacția clienților și, pe de altă parte, de a îndeplini responsabilitățile sociale pe care noi, ca o mare companie, suntem obligați să le îndeplinim.

Categorii de destinatari

În scopurile descrise mai sus, dezvăluim date referitoare la contactele de la clienții noștri de afaceri către următorii destinatari: furnizori de servicii IT, centre de apel, organizatori de evenimente.

9. Cookie-uri

Scopuri de prelucrare a datelor

Site-urile noastre web folosesc „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt copiate de pe un server web pe hard disk. Cookie-urile conțin informații care pot fi citite ulterior de un server web în domeniul în care cookie-ul v-a fost atribuit. Cookie-urile nu pot executa niciun program sau să vă viruseze computerul. Cookie-urile utilizate de noi nu conțin date cu caracter personal și nici nu sunt conectate la astfel de date.

Mai multe informații despre cookie-uri și despre dezactivarea acestora pot fi găsite în politica privind cookie-urile site-ului respectiv (accesibil prin link-ul din bannerul respectiv privind cookie-urile și sub articolul din meniul „Politica de confidențialitate”).

Baza legală pentru prelucrarea de mai sus

Baza legală a acestei prelucrări de date se găsește în articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera b) (prelucrarea precontractuală) și f) GDPR, în măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Interesul legitim, în măsura în care art. 6 (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză

Interesele noastre legitime în procesarea datelor prin intermediul site-urilor noastre web constau în dorința noastră de a optimiza oferta noastră de internet și, ca atare, de a oferi clienților noștri cele mai bune servicii posibile și de a crește satisfacția clienților.

E: Transfer în țări terțe

Dacă utilizați serviciile noastre pentru a rezerva vehicule care urmează să fie închiriate într-o țară terță, transmitem datele dvs. personale și datele oricărui șofer suplimentar partenerilor noștri de afaceri din astfel de țări terțe. Acest lucru se aplică și dacă utilizați programe partenere din țări terțe. În caz de daune și / sau accidente suferite într-o țară terță, putem trimite datele dvs. personale și datele oricăror șoferi suplimentari autorităților competente și companiilor de asigurări din această țară terță.

Transferul datelor dvs. într-o țară terță se bazează pe o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Dacă nu există o decizie de adecvare a Comisiei Europene pentru țara terță respectivă, atunci transferul în țara terță va avea loc sub rezerva garanțiilor corespunzătoare, conform art. 46 (2) GDPR. Puteți solicita copii ale garanțiilor menționate mai sus de la SIXT, scriind pe adresa specificată mai sus (a se vedea → Controler). Țările terțe sunt țări din afara Spațiului Economic European. Spațiul Economic European cuprinde toate țările Uniunii Europene, precum și țările așa-numitei Asociații Europene de Liber Schimb, care sunt Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

F: Durata / criteriile de stocare pentru durata de stocare

SIXT stochează datele dvs. personale până când acestea nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel (a se vedea → Scopurile prelucrării datelor la SIXT ROUP ROMANIA). Dacă nu ați închiriat cu SIXT timp de șase ani, contul dvs. de client va fi șters pentru inactivitate. Efectuăm această rutină de ștergere o dată pe an. În cazul în care SIXT are obligația legală de a stoca date cu caracter personal, acesta va stoca date cu caracter personal pentru perioada de conservare prevăzută de lege. Perioada de păstrare a documentelor comerciale, care includ documentele de evidență și evidența contabilă (inclusiv facturile), este de până la 10 ani. În această perioadă, datele dvs. pot fi supuse unei utilizări restrânse în cadrul operațiunilor cotidiene, dacă prelucrarea lor nu servește în alte scopuri.

G: Drepturile dumneavoastră

1. Drepturi în temeiul art. 15 - 18, 20 GDPR

Aveți dreptul să obțineți, la intervale rezonabile, informații despre datele dumneavoastră personale aflate în stocare (art. 15 GDPR). Informațiile de care aveți dreptul să includeți informații cu privire la posibilitatea ca SIXT a stocat sau nu date cu caracter personal care vă privesc, despre categoriile de date cu caracter personal și despre scopurile prelucrării. La cerere, SIXT vă va furniza o copie a datelor cu caracter personal care sunt procesate.

De asemenea, aveți dreptul de a obține de la SIXT GROUP ROMANIA rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc (art. 16 GDPR).

De asemenea, aveți dreptul de a obține de la SIXT GROUP ROMANIA ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (art. 17 GDPR). Avem obligația de a șterge datele cu caracter personal în anumite circumstanțe, inclusiv dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel, dacă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă datele personale au fost prelucrate ilegal.

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră personale (art. 18 GDPR). Acestea includ circumstanțele în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, iar apoi trebuie să verificăm astfel de precizie. În astfel de cazuri, trebuie să ne abținem de la prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale, cu excepția stocării, până la clarificarea problemei.

Dacă optați pentru trecerea la o altă companie de închiriere de vehicule, aveți dreptul fie să primiți, într-un format prelucrabil automat, datele pe care ni le-ați furnizat pe baza consimțământului dumneavoastră sau a unui acord contractual cu noi, sau să ne fi transmis, de asemenea, într-un format prelucrabil automat, astfel de date către un terț la alegere (Dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 GDPR).

2. Nu există nicio obligație contractuală sau legală de a furniza date/consecințe ale incapacității de a furniza date

Nu sunteți obligat contractual sau legal să ne furnizați datele dvs. personale. Vă rugăm să rețineți, însă, că nu puteți încheia un contract de închiriere a vehiculelor cu noi sau nu puteți folosi alte servicii furnizate de noi dacă nu avem voie să colectăm și să prelucrăm datele așa cum este necesar în scopurile specificate mai sus (a se vedea → Scopuri de prelucrare a datelor la SIXT GROUP ROMANIA).

3. Dreptul de a se opune în conformitate cu art. 21 GDPR

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră de către SIXT GROUP ROMANIA este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale conferite de operator (articolul 6 alineatul (1) teza 1 punctul (e) GDPR) sau dacă este necesar în interesul legitim al SIXT GROUP ROMANIA, atunci aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. SIXT GROUP ROMANIA va încheia apoi prelucrarea, cu excepția cazului în care putem prezenta motive legitime convingătoare pentru o astfel de prelucrare care înlocuiește motivele pentru încheierea prelucrării.

Puteți obține, în orice moment și fără restricții, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul publicității directe.

 Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

- dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;

- dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;

- dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.

Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa gdpr@sixt.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

4. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment

Dacă prelucrarea datelor la SIXT GROUP ROMANIA se bazează pe consimțământul dvs., atunci aveți dreptul, în orice moment, să retrageți consimțământul pe care l-ați acordat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării între momentul acordării consimțământului și perioada în care a fost revocat.

Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa gdpr@sixt.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

5. Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a depune reclamații conform art. 77 GDPR către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Șoseaua București-Ploiești nr. 145, București
Program: luni-vineri 09:00-17:30, sâmbătă 09:00-14:00